הלוואה חוץ בנקאית בכרטיס אשראי

רוב הישראלים נמצאים בחובות. בין אם מדובר במשכנתא, מינוס בבנק, הלוואה שנלקחה לצורך לימודים, רכישת רכב, חופשה או לסגירת חובות קודמים וחובות נוספים. 

במצב כזה קשה מאוד לחסוך כספים לעתיד וכך קורה שמלבד ההפרשות לקרנות הפנסיה, לרוב הציבור אין חסכונות ואף מתקשה לסגור את חובותיו.

מה קורה אם כן כאשר אנו נתקלים בהוצאה בלתי צפויה? לעיתים קורה שיש בעיה בצנרת הדורשת טיפול מעמיק, מתעורר הצורך ברכישה או בתיקון של הרכב או של מכשיר חשמלי יקר, מקרה של היזדקקות לטיפול רפואי מורכב שאינו נכלל בסל התרופות ושאינו מכוסה בידי הביטוחים הקיימים בידינו ומקרים רבים נוספים אשר המשותף לכולם הוא הצורך בהוצאת סכום נכבד של כסף – ובזמן הקרוב.

הפתרון אליו יפנו רוב האנשים, ראשית כל, הוא פנייה אל הבנק בו מתנהל החשבון.
הבנק מכיר פיננסית ברמה די גבוהה את הלקוח ומעוניין לשמור אותו כלקוח למשך תקופה ארוכה, ובהחלט סביר שהבנק בו מנוהל החשבון יסכים להגדיל את מסגרות האשראי שהוא מעניק ללקוח, ייתן לו הלוואה או יגיע עימו להסדר פיננסי אחר שהוא יוכל להיעזר בו על מנת לכסות את ההוצאה הבלתי צפויה.

לעיתים, הבנק סבור שהלקוח הגיע לתקרת האשראי אותו הוא מוכן להעמיד לרשותו בנקודת הזמן הנוכחית, והוא יסרב להגדלת האובליגו הבנקאי בצורה כלשהיא. במצב זה, נאלץ לחפש גוף חוץ בנקאי שיהיה מוכן לתת לנו את האשראי הנחוץ.

אחת האפשרויות העומדות לרשותינו שהתפתחו בשנים האחרונות היא פנייה לחברות האשראי המנפיקות כרטיסי אשראי חוץ בנקאיים, אלו כרטיסי אשראי לכל דבר ועניין, שהשוני בינהם לבין כרטיסי אשראי בנקאיים הוא שהם אינם מונפקים ע"י הבנק אלא ע"י חברת האשראי ולכן אינם מגדילים אל האובליגו הבנקאי של בעל הכרטיס. לאחר הגשת בקשה להנפקת כרטיס אשראי חוץ בנקאי ובדיקות שונות של דירוג האשראי של מבקש הכרטיס מטעם חברת האשראי, יונפק כרטיס עם מסגרת אשראי עצמאית.

את אותה המסגרת נוכל לנצל לכיסוי ההוצאה הבלתי צפויה או לחילופין, אם לא ניתן לשלם על הוצאה זו בכרטיס אשראי, נוכל לקבל הלוואות במסגרת כרטיס האשראי, ולשלם על ההוצאה הבלתי צפויה עם המזומנים שיתקבלו.


מאמרים נוספים במגזין

דילוג לתוכן